Actualiteiten

Voldoet u aan de ‘nieuwe’ Arbowetgeving?!

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowetgeving in werking getreden. De invoering van de verplichting tot het opstellen van een basiscontract was een belangrijke wijziging. Een ander aandachtspunt is het faciliteren van bijvoorbeeld een open spreekuur, zodat werknemers zelf (zonder uw toestemming) de bedrijfsarts kunnen benaderen. Daarnaast zijn onder andere nieuwe regels opgenomen rondom de second opinion, preventie en medewerkersbetrokkenheid. De wetgever heeft werkgevers één jaar gegeven om aan alle nieuwe eisen te voldoen. Dat jaar was op 1 juli 2018 voorbij. Zorg dat u vanaf heden dus volledig aan de nieuwe Arbowetgeving voldoet.