Actualiteiten

Voorkom aansprakelijkheid als verhuurder voor illegale aftap van stroom

In een recente rechtszaak had de netbeheerder de verhuurder aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van het illegaal aftappen van elektriciteit door een hennepkwekerij. De verhuurder had een huurovereenkomst gesloten met iemand die zich, met een vals identiteitsbewijs, voordeed als vertegenwoordiger van een eenmanszaak. De verhuurder had enkel de achterzijde van dit identiteitsbewijs gezien. Huurbetalingen kwamen niet van de eenmanszaak, maar van deze persoon zelf.  Het Hof oordeelde dat de verhuurder deze signalen als verdacht had moeten aanmerken. De verhuurder had toezicht moeten houden om hennepteelt te voorkomen en moest derhalve de schade vergoeden. Let als verhuurder dus op verdachte signalen en controleer altijd de identiteit en bevoegdheid van de huurder.