Actualiteiten

Voorkom aansprakelijkheid voor het loon van de uitzendkracht

Indien u uitzendkrachten inhuurt, bent u samen met de uitzendonderneming verantwoordelijk voor tijdige loonbetaling aan de uitzendkracht. Als inlener kunt u echter onder deze hoofdelijke aansprakelijkheid uitkomen door ervoor te zorgen dat u, ter zake van de (tijdige) loonbetaling, geen verwijt kan worden gemaakt. Het is niet altijd even duidelijk wanneer u hiervan een verwijt kan worden gemaakt. Om die reden is het in ieder geval raadzaam te werken met gecertificeerde uitzendondernemingen en goede afspraken te maken in de inleenovereenkomst. Neem verder in de inleenovereenkomst op dat de uitzendonderneming de wet en toepasselijke cao naleeft en eventuele misstanden tijdig aan u moet melden.