Actualiteiten

Voorkom dat overeengekomen postcontractuele bedingen vervallen

Het niet benoemen van een concurrentie-, relatie- en/of geheimhoudingsbeding in een vaststellingsovereenkomst in combinatie met het wél opnemen van een finaal kwijtingsbeding kan u als werkgever duur komen te staan. Als u namelijk (ook) niet kunt aantonen dat tijdens de onderhandelingen is afgesproken dat die bedingen blijven gelden, is de kans groot dat deze bedingen onder het finaal kwijtingsbeding worden geschaard. De eerder overeengekomen bedingen komen dan met het sluiten van de vaststellingsovereenkomst te vervallen. Besteed in een vaststellingsovereenkomst dus expliciet aandacht aan deze bedingen en voorkom dat ze komen te vervallen.