Actualiteiten

Voorkom dat passende arbeid de bedongen arbeid wordt

Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij zijn eigen functie niet kan uitoefenen wegens ziekte. Als deze werknemer wel passende arbeid kan verrichten, moet u die arbeid aanbieden en moet de werknemer dit ook accepteren. Van belang daarbij is om te voorkomen dat deze passende arbeid onbedoeld de bedongen arbeid wordt. Wanneer de passende arbeid de nieuwe bedongen arbeid blijkt te zijn en de werknemer valt ook voor dat werk uit, ontstaat namelijk een nieuwe loondoorbetalingsverplichting gedurende 104 weken. Voorkom dat de passende arbeid verandert in de nieuwe bedongen arbeid, bijvoorbeeld door consequent de term passende arbeid te gebruiken en geen aangepaste arbeidsovereenkomst aan te bieden.