Actualiteiten

Voorkom dat uw werknemers publiekelijk de klok luiden

Als werkgever met ten minste 50 werknemers bent u verplicht een klokkenluidersregeling op te stellen. Het doel van die regeling is dat misstanden sneller aan het licht komen doordat de klokkenluider beter wordt beschermd. Als werkgever hebt u hier belang bij. U wilt immers niet dat een vermoeden van een misstand in de doofpot of in de media belandt, maar bij de daarvoor aangewezen persoon die dit intern kan onderzoeken en kan oplossen. Neem daarom – ook als kleine werkgever - in uw klokkenluidersregeling op dat werknemers een vermoeden van een misstand eerst intern moeten melden. Beschrijf in deze regeling ook de meldingsprocedure, hoe de vertrouwelijkheid van de melding wordt gewaarborgd en de wijze waarop benadeling van de melder wordt voorkomen.