Actualiteiten

Voorkom hoofdelijke aansprakelijkheid bij handelen namens een B.V. in oprichting

Tijdens de oprichtingsfase van een besloten vennootschap worden met grote regelmaat overeenkomsten gesloten voor de nog op te richten B.V. (BV-i.o.). Dit is niet zonder gevaar. De vennootschap moet de rechtshandelingen na de oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigen. Tot dat moment is degene die de rechtshandeling namens de BV-i.o. heeft verricht hoofdelijk aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid eindigt bovendien niet als diegene bij het aangaan van de overeenkomst wist of behoorde te weten dat de op te richten vennootschap de verbintenis niet zou kunnen nakomen. TIP: U kunt als oprichter met uw contractspartij schriftelijk overeenkomen dat u niet hoofdelijk aansprakelijk bent.