Actualiteiten

Voorkom uitbetaling van meer- en/of overwerk door een tijd-voor-tijd regeling

Sinds 1 januari 2018 bepaalt de Wet minimumloon en vakantiebijslag dat u bij meer- en/of overwerk van uw werknemers betaling van het minimumloon moet garanderen. U kunt uitbetaling van het meer- en/of overwerk voorkomen door schriftelijk overeen te komen dat deze uren worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd (tijd-voor-tijd). Compensatie moet in dat geval uiterlijk vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar plaatsvinden. Vanaf 2019 mag dit alleen als dit in uw cao is opgenomen. Bij beloning (ver) boven het minimumloon, kunt u ook zonder cao in de arbeidsovereenkomst een tijd-voor-tijd-regeling afspreken. Kom desgewenst schriftelijk een tijd-voor-tijd regeling overeen en voorkom uitbetaling van meer- en/of overwerk.