Actualiteiten

Vraag toestemming aan werknemer voor gebruik portret in reclame

In uw reclame-uitingen maakt u ongetwijfeld regelmatig gebruik van foto’s. Daarbij worden vaak foto’s gebruikt van werknemers. Houd in dat geval rekening met het portretrecht. Uw werknemer kan namelijk de bescherming van het portretrecht inroepen als hij daarbij een ´redelijk belang´ heeft. Hij heeft dan recht op een vergoeding voor het gebruik van zijn portret. Als uw werknemer evenwel toestemming heeft gegeven voor het gebruik, is het inroepen van het portretrecht niet meer mogelijk. Gebruik als werkgever dus niet zomaar portretten van werknemers in reclames, maar vraag in elke situatie specifieke toestemming van de desbetreffende werknemer en leg dit vast.