Actualiteiten

Vrijheid blijheid?!

In Nederland geldt het recht op vrijheid van vereniging. Dit houdt – onder meer – in dat iemand niet kan worden verplicht lid te blijven van een vereniging. Daarop is slechts één uitzondering en dat betreft het lidmaatschap van een Vereniging van Eigenaren (VvE) bij appartementsrechten. Let op dat er ‘oneigenlijke’ VvE’s zijn die ook zo’n lidmaatschapsverplichting opleggen. Bijvoorbeeld een vereniging op een vakantiepark, die belast is met het beheer over het gezamenlijke eigendom. Dit lidmaatschap kan dus wel worden opgezegd. Er kleven echter ook nadelen aan een opzegging; u hebt bijvoorbeeld geen inspraak meer bij de algemene ledenvergaderingen. Denk dus goed na over de gevolgen van een opzegging!