Actualiteiten

Wees alert op ADV-dagen bij zieke werknemers

Werknemers bouwen ADV-dagen op door wekelijks meer uren te werken dan zij krijgen uitbetaald. In de wet is niets geregeld over ADV-dagen, waardoor afspraken over deze dagen in de individuele arbeidsovereenkomst of cao moeten zijn vastgelegd. Voor zieke werknemers geldt dat zij in principe geen ADV-dagen opbouwen. Zij werken immers niet meer uren dan zij krijgen uitbetaald. Dit kan anders zijn indien in de arbeidsovereenkomst of cao op dit punt andere afspraken zijn gemaakt. Wees hier alert op en voorkom dat u onnodig ADV-dagen toekent aan uw zieke werknemers.