Actualiteiten

Wees alert op het vervallen van wettelijke vakantiedagen van zieke werknemers

Een (zieke) werknemer heeft recht op viermaal de overeengekomen arbeidsduur aan wettelijke vakantiedagen. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd, tenzij uw werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantiedagen op te nemen. Uw zieke werknemer kan het standpunt innemen dat hij vanwege ziekte geen vakantiedagen heeft kunnen opnemen en de vervaltermijn van zes maanden niet van toepassing is. Uit jurisprudentie blijkt echter dat u de vervaltermijn van zes maanden onverkort kunt toepassen bij uw zieke werknemer, tenzij hij door de bedrijfsarts volledig is vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen. Pas de vervaltermijn van zes maanden dan ook toe bij een zieke (en re-integrerende) werknemers en voorkom een stuwmeer aan vakantiedagen.