Actualiteiten

Wees kritisch op het gebruik van BSN-nummers

Wij tipten u al eerder over de aankomende wijzigingen in het privacyrecht door de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onder de AVG blijft het huidige verbod op het verwerken van BSN-nummers onverkort van kracht. Dit betekent dat u het BSN-nummer van een persoon uitsluitend mag verwerken als dit bij wet is toegestaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn: bij de indiensttreding van werknemers, inhuur van uitzendkrachten of wanneer u als zorgaanbieder professionele zorg aan patiënten verleent. Verwerk dus enkel BSN-nummers wanneer dit is toegestaan en voorkom daarmee een aanzienlijke boete.