Actualiteiten

WERKNEMERSPARTICIPATIE: ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN OM DE BETROKKENHEID VAN UW PERSONEEL TE VERGROTEN

U kunt uw werknemers laten meeprofiteren van de financiële resultaten van uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan aandelenopties of het toekennen van aandelen/certificaten. Een andere relatief onbekende, maar aantrekkelijke manier om werknemers te laten profiteren zonder dat ze daarmee invloed krijgen op de koers van het bedrijf zijn zogenaamde Share Appreciation Rights (SAR’s). Een SAR geeft een werknemer recht op een geldbedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van de waardestijging van de aandelen van de onderneming. Fiscale voordelen en geen extra aandeelhouder in de onderneming zijn als voordeel te noemen. Weeg alle voor- en nadelen goed af en leg de afspraken nauwkeurig vast!