Actualiteiten

Wijzig zo nodig de arbeidsvoorwaarden binnen uw bedrijf

Mogelijk bestaan binnen uw bedrijf nog arbeidsvoorwaarden uit ‘vroeger tijden’ of andere voorwaarden die niet langer kunnen worden nagekomen. Wanneer in de arbeidsovereenkomst van uw werknemers een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, kunt u deze arbeidsvoorwaarden in principe zonder toestemming wijzigen. U zult echter wel een ‘zwaarwichtig belang’ moeten hebben. Dat belang moet zo zwaarwichtig zijn dat de belangen van uw werknemers daarvoor moeten wijken. Ook wanneer geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, kunt u arbeidsvoorwaarden wijzigen. Hiervoor is wel toestemming van uw werknemers nodig. Echter, wanneer er zwaarwegende argumenten zijn voor wijziging en u een redelijk voorstel doet, kan het zo zijn dat in redelijkheid van uw werknemers mag worden verwacht dat zij het wijzigingsvoorstel accepteren. Ga indien nodig dus over tot het (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden.