Actualiteiten

Wijzigen van de leaseregeling van uw werknemers? Bereid u goed voor!

Het is niet zonder meer mogelijk een (auto)leaseregeling van uw werknemers in te trekken of te versoberen. Een rechter kan namelijk oordelen dat u niet over mag gaan tot eenzijdige wijziging van zo’n arbeidsvoorwaarde. Een wijziging zal eerder toelaatbaar zijn indien u schriftelijk met uw werknemers afspreekt dat de leaseregeling gewijzigd kan worden. Een wijziging is ook sneller toelaatbaar indien u de (financiële) noodzaak voor de wijziging duidelijk onderbouwt, u uw werknemers een compensatie (bijvoorbeeld middels een afbouwregeling) aanbiedt en de ondernemingsraad (indien aanwezig) instemt met de wijziging. Bereid u dus goed voor op een geplande wijziging.