Actualiteiten

Zorg ervoor dat uw werknemers (blijven) voldoen aan vakbekwaamheidseisen

De wet kan verplichten dat een werknemer voor het uitoefenen van een functie moet voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Denk bijvoorbeeld aan Wft-diploma’s in de verzekeringsbranche of bepaalde diploma’s voor werknemers in de zorgsector. Indien uw werknemer niet meer voldoet aan deze wettelijke vereisten, kunt u daar arbeidsrechtelijke consequenties aan verbinden, zoals demotie of ontslag. U moet uw werknemers dan wel (tijdig) in de gelegenheid hebben gesteld te (blijven) voldoen aan de vakbekwaamheidseisen door middel van scholing.