Actualiteiten

Zorg voor adequate cybersecurity

Gegevens waarmee uw klanten direct kunnen worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats, zijn persoonsgegevens. Ook een IP-adres of een paspoortnummer kan een persoonsgegeven zijn. Deze persoonsgegevens van uw klanten zult u doorgaans digitaal verwerken en opslaan. Dit brengt vanuit privacywetgeving een aantal zorgplichten met zich mee. U hebt onder andere de verplichting zorg te dragen voor adequate (digitale) beveiliging van deze persoonsgegevens. De Cyber Security Raad heeft een handreiking voor ondernemers gepubliceerd waarmee u concreet invulling kunt geven aan deze zorgplicht. Gebruik deze handreiking teneinde uw beleid met betrekking tot cybersecurity te optimaliseren.