Actualiteiten

Zorg voor een deugdelijke verlofadministratie

Bij het einde van het dienstverband  bent u als werkgever verplicht een verklaring te verstrekken waaruit blijkt hoeveel vakantiedagen de werknemer nog tegoed heeft.Uit deze verplichting kan worden afgeleid dat u tijdens het dienstverband een deugdelijke verlofadministratie dient bij te houden. Indien uw werknemer stelt dat het verlofsaldo onjuist is, zult u de aan de hand van uw verlofadministratie moeten kunnen aantonen op welke wijze het verlofsaldo tot stand is gekomen. Kunt u dit niet? Uit jurisprudentie blijkt dat dit risico voor uw rekening komt, waardoor u in voorkomend geval ten onrechte vakantiedagen aan uw werknemer dient uit te betalen. Zorg daarom voor een deugdelijke verlofadministratie en voorkom onterechte uitbetalingen van vakantiedagen.