Actualiteiten

Zorg voor een goed ICT- en internetreglement (deel II)

Vorige week tipten wij over de voordelen van een ICT- en internetreglement. Om een ICT- en internetreglement te kunnen implementeren binnen uw onderneming, bepaalt u eerst of de inhoud van het gewenste reglement ook zal strekken tot waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van werknemers. Is dit het geval, behoeft het reglement instemming van de ondernemingsraad (mits aanwezig). Strekt het ICT- en internetreglement slechts tot het introduceren van gedragsregels, zonder uw organisatie waarnemings- en/of controlemogelijkheden toe te kennen? Dan kunt u het reglement zonder instemming van de ondernemingsraad implementeren. Bepaal daarom vooraf met welk doel u het reglement opstelt.