Actualiteiten

Zorg voor een rechtsgeldig ontslagbesluit bij ontslag van een statutair bestuurder!

Statutair bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het orgaan dat daartoe bevoegd is (vaak de AvA). Voor ontslag is een rechtsgeldig ontslagbesluit nodig, dat zorgvuldig tot stand komt na het doorlopen van een vennootschapsrechtelijke ontslagprocedure. Deze procedure begint met het oproepen van de bestuurder onder toezending van de agenda. De gronden van het voorgenomen ontslagbesluit moeten duidelijk zijn. De bestuurder dient tijdens de AvA te worden gehoord over het voorgenomen ontslag. Met het vennootschapsrechtelijke ontslagbesluit eindigt in beginsel ook de arbeidsovereenkomst. Indien u dit traject niet goed doorloopt, kan het ontslagbesluit worden vernietigd. In dat geval is ook geen sprake van een rechtsgeldig arbeidsrechtelijk ontslag en kan een billijke vergoeding zijn verschuldigd.