Actualiteiten

Zorg voor een veilige werkomgeving voor uw vrijwilligers

De wet bepaalt dat u als werkgever een zorgplicht hebt voor de veiligheid van de werkomgeving van uw werknemers.Denk hierbij onder andere aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dezelfde zorgplicht onder omstandigheden ook geldt ten opzichte van een vrijwilliger die binnen uw onderneming werkzaamheden verricht. Beslissend is of degene die de werkzaamheden op vrijwillige basis verricht zich bevindt in een met de werknemer vergelijkbare positie. Dit kan al vrij snel aan de orde zijn. Zorg daarom – voor zover dat nog niet het geval is – voor een veilige werkomgeving voor uw vrijwilligers en voorkom aansprakelijkheid.