Actualiteiten

Zorg voor voldoende fysieke en digitale bescherming van uw bedrijfsgeheimen

Eerder tipten wij u over wat u kunt doen om uw bedrijfsgeheimen te beschermen. Om informatie als bedrijfsgeheim onder de Wbb te laten vallen, is het (ook) verplicht ‘redelijke maatregelen’ te nemen om de informatie geheim te houden. Onderzoek bijvoorbeeld of uw bedrijfsinformatie fysiek en digitaal voldoende is beschermd. Denk hierbij aan bewaking en afsluiting van bedrijfsruimten (fysiek), maar ook aan beveiliging van uw systeem door een sterk wachtwoordbeleid en encryptie (digitaal). Verder kunt u gebruik maken van tweefactorauthenticatie. Daarbij maakt u gebruik van een wachtwoord en een eenmalig te gebruiken authenticatiecode per SMS. Maak gebruik van deze maatregelen en versterk uw juridische positie!