Actualiteiten

Zorgplicht makelaar bij niet-kredietwaardige huurder: doe voldoende onderzoek

Wanneer u als makelaar wordt gevraagd een huis te verhuren, komt veelal een bemiddelingsovereenkomst tot stand: u zorgt voor een huurder, waarvoor de eigenaar courtage betaalt. Als makelaar hebt u een zorgplicht, die onder meer inhoudt dat u inzicht dient te verkrijgen in de achtergrond en beweegredenen van een aspirant-huurder. Zeker wanneer de eigenaar uitdrukkelijk vraagt een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de huurder uit te voeren. Het Hof Den Bosch oordeelde dat in een geval waarin een huurder ongeschikt bleek en de makelaar na enig onderzoek had kunnen weten dat de huurder niet kredietwaardig was, de makelaar aansprakelijk was voor de door deze huurder veroorzaakte schade. Zorg dan ook dat u voldoende onderzoek doet én dit vastlegt.