Advocaten

A. (Ad) Schreijenberg

Advocaat

Ad Schreijenberg is in 2012 staats- en bestuursrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie is Ad werkzaam geweest als onderzoeker bij Regioplan Beleidsonderzoek. In 2014 heeft hij de overstap gemaakt naar Adriaanse van der Weel. Ad heeft zich gespecialiseerd in openbare orderecht. Hij publiceert regelmatig over de gemeentelijke omgang met openbare ordeproblemen en de toepassing van burgemeestersbevoegdheden, zoals cameratoezicht in de openbare ruimte en woningsluitingen.

 

Bij Adriaanse van der Weel is Ad op deze thema’s actief en op het gebied van algemeen bestuursrecht, bestuurlijke handhaving, omgevingsrecht en milieurecht. Ad is daarnaast sinds 1 september 2017 lid van de Centrale Examencommissie van de HZ University of Applied Sciences en per 1 april 2018 van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Capelle aan den IJssel.

 

Publicaties:

  • De grenzen die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt aan het sluiten van woningen door de burgemeester op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Gepubliceerd in de Gemeentestem (Afl. 7469 - maart 2018)
  • Het tijdelijk huisverbod: een zorgzame sanctie. Gepubliceerd in de Gemeentestem 2014, 7400 - 17 maart 2014  Gst. 2014/19    
  • Knelpunten in de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod. Door drs. K. de Vaan, mr. drs. A. Schreijenberg – drs. G. Homburg – prof. mr. J. Schilder Regioplan beleidsonderzoek – eindrapport augustus 2013 
  • Betrokkenheid van ouders: afdwingen of overtuigen? De mogelijke gevolgen van aanwezigheidsplicht bij de jeugdrechter. Door mr. drs. A. Schreijenberg en dr. M. Timmermans, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, mei 2011, afl. 5  FJR 2011/51
  • Burgemeesters beter voorbereid. De pilot BIVGEG. Door Ad Schreijenberg en Joost van den Tillaart, gepubliceerd in het tijdschrift Proces 2010, aflevering 6  Proces 2010/6 pag. 384-391
  • Openbare orde en recidive, een dunne scheidslijn. De rol van de burgemeester bij de terugkeer van ex-gedetineerden. Door mr. drs. A. Schreijenberg en drs. Joost van den Tillaart, gepubliceerd in het boek “De recidivist als medeburger”, onder redactie van dr. Jaap van Vliet (ISBN: 9789088505799)