Advocaten

A.A. (Anouk) Broekman-de Feijter

Advocaat

Anouk Broekman-de Feijter begon haar loopbaan bij Adriaanse van der Weel als student-stagiaire, reeds voor het afronden van haar studie Nederlands recht. In 2006 trad Anouk bij het kantoor in dienst en werd ze beëdigd als advocaat. Na zich enkele jaren te hebben toegelegd op familierecht, deed ze ruime ervaring op in allerhande overheidskwesties, met nadruk op het civielrechtelijk bouwrecht. Thans is zij werkzaam in beide rechtsgebieden.

 

Anouk is lid van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) Het juridische verdiepingsdeel van haar opleiding bij de vFAS heeft zij in 2017 cum laude afgerond, waarna zij in 2018 het opleidingstraject tot mediator heeft doorlopen. Sinds begin 2019 is Anouk dan ook werkzaam als familierechtspecialist en scheidingsmediator. Zij houdt zich met name bezig met het begeleiden van scheidingen en het adviseren en procederen over kinder- en partneralimentatie. In veel van haar dossiers is een van de partijen ondernemer, waardoor de kwestie in een groter perspectief geplaatst moet worden. In haar werk en omgang met haar familierechtelijke cliënten hecht Anouk sterk aan een open en persoonlijk contact, waarbij vertrouwen de basis is: “Ik streef voortdurend naar een zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk resultaat met heldere en duidelijke afspraken voor de toekomst. Ik zorg dat u weet waar u aan toe bent.”

 

In aansluiting op haar familierechtelijke kennis adviseert Anouk ook (semi-)overheden over toestemmingsvereisten bij en/of privacy van jeugdigen en zorgbehoevenden alsmede de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

 

In het civielrechtelijk bouwrecht staat Anouk zowel ondernemers, overheden als particulieren bij. Het betreft vaak de afwikkeling van bouwrechtelijke geschillen, al dan niet via arbitrage. Niet alleen gaat het om kwesties waarin op korte termijn een technisch oordeel geveld moet worden, maar ook om juridische vraagstukken over (eind-)afrekeningen, meerwerkclaims en/of tijdens de bouw opgetreden schade.