Advocaten

mr. B. (Bianca) d' Hooghe

Advocaat

Bianca d’Hooghe rondde in 2003 haar opleiding rechten af aan de Universiteit van Tilburg, waarna ze aldaar gedurende een jaar werkzaam was als docent strafrecht en strafprocesrecht. In 2004 is Bianca beëdigd en als advocaat in dienst getreden bij Adriaanse van der Weel, waar de focus van haar praktijk ligt op economisch strafrecht.

 

Op het gebied van ondernemingsstrafrecht treedt Bianca op voor ondernemingen, besturen en werknemers die te maken krijgen met het strafrecht. Ze heeft zich tevens bekwaamd in het sanctierecht en staat bedrijven bij die door een bestuursorgaan een boete opgelegd (dreigen te) krijgen of waartegen handhavend wordt opgetreden. In haar vakgebied ligt het accent met name op handhaving van het milieurecht en de arbeidsomstandighedenwetgeving, met een bijzondere aandacht voor het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). Bianca verzorgt hierover met enige regelmaat lezingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de omgang met justitie.

 

Bianca geniet van het doorgronden en analyseren van de bedoeling en systematiek van ingewikkelde wetgeving. Haar passie voor het technisch-juridische is van grote waarde in de bijstand aan haar cliënten.

 

Publicaties:

  • Artikel in de TBS&H van 27 december 2016 door mr. C.J. IJdema en mw. mr.B. d'Hooghe.
  • De problematische overgangsregeling van het Brzo 2015. Door mr. C.J. IJdema en mw. mr. B. d'Hooghe gepubliceerd op de website bijzonderstrafrecht.nl
  • Artikel over de Nederlandse verplichting voor risicovolle bedrijven om een actuele stoffenlijst te hebben. Het artikel dat werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & handhaving.
  • Commentaar op artikel 591 Sv Wetboek van strafvordering / IISS (Melai/Groenhuijsen) over vergoeding van proceskosten in het belang van het onderzoek zijn gemaakt (mei 2012).
  • Schadeverhaal via voeging als benadeelde partij in de stafprocedure. De (on)mogelijkheden van deze bijzondere procedure. Door mr. I.P. de Groot en mr. B. d’Hooghe, gepubliceerd in 'Verhaal van schade door de overheid', uitgave van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO), maart 2009
  • Commentaar op artikel 592 Sv Wetboek van strafvordering / IISS (Melai/Groenhuijsen) over de kostenvergoeding voor derden in verband met uitlevering of overbrenging van voorwerpen ter inbeslagname, het verstrekken van gegevens of het verlenen van medewerking aan het ontsleutelen of bevriezen van gegevens (mei 2009)
  • Commentaar op artikel 592a Sv Wetboek van strafvordering / IISS (Melai/Groenhuijsen) over de proceskostenveroordeling in de voegingsprocedure (febr. 2008) 
  • Commentaar op de artikelen 510 en 511 Sv Wetboek van strafvordering / IISS (Melai/Groenhuijsen) over de vervolging en berechting van rechtelijke ambtenaren (febr. 2005)