Home

Corona helpdesk

Juridische Corona Helpdesk

Bij AvdW volgen wij de ontwikkelingen van het Corona-virus (COVID-19). De overheid kondigt in een snel tempo nieuwe maatregelen aan die (grote) gevolgen hebben voor onze samenleving en economie.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u ook juridische vragen hebt naar aanleiding van de ontwikkelingen in ons land. Dit kan gaan over lopende zaken bij ons op kantoor, maar ook over nieuwe consequenties die zich voordoen in uw bedrijfsvoering of privéleven.

 

AvdW heeft een “Juridische Corona Helpdesk” geopend, zodat u met uw vragen terecht kunt bij één van onze advocaten. Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, treft u een overzicht aan van relevante rechtsgebieden/deelonderwerpen met gespecialiseerde advocaten waar u met vragen terecht kunt.

 

Aansprakelijkheid en Verzekering – Martin van der Bent (0118-656087)

-      Afgelasting van evenementen;

-      Schade;

-      Polisvoorwaarden;

 

Arbeidsrecht – Daniel Doolaege (0118-656015)

-      Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid;

-      Loondoorbetaling bij (verplicht) bedrijfssluiting;

-      Loondoorbetaling bij (milde) gezondheidsklachten;

-      Rechten en plichten bij thuiswerken;

-      Werktijden aanpassen.

 

Contracten – Jantien van Hoeve (0118-656087), René de Groot (010-4177442 / 06-51754753) en Marlies Oprel (010-4177446)

-      Niet-nakoming van (duur)overeenkomsten;

-      Overmacht;

-      Schade;

-      Incasso onbetaalde facturen;

-      Onvoorziene omstandigheden;

 

Familierecht – Anouk Broekman-de Feijter (0118-656060)

-      Sluiting scholen en opvang kinderen;

 

Gezondheidsrecht - Najima Khan (0118-656053 / 06-54294161) en Bas de Moor (0118-656028)

-      Regeling Coronavirus (ministeriële regeling)

-      Handhaving vanuit IGJ en NZa

-      Wet publieke gezondheid en de Wet Veiligheidsregio’s

-      Bekostiging en kwaliteit van zorg

-      Rechten van het zorgpersoneel.

 

Huurrecht  - Hanneke de Danschutter (0118-656016) 

-          Betalen huur bij gedwongen sluiting

-          Beëindigen huurovereenkomst

-          Huurvermindering

 

Ondernemingsrecht & Privacy – Verena JongepierMarcel Schroevers (0118-656015) en Mark Thöenes (010-4177444)

-      Leveringen van goederen en diensten;

-      Preventieve detectiemaatregelen tegen het coronavirus (koortsscanners)

-      Gedwongen sluiting bedrijf;

-      Surseance van betaling/faillissement;

-      BMKB-regeling;

-      BBZ-regeling;

-      Herstructurering.

 

Onderwijs - Bas de Moor (0118-656028) en Najima Khan (0118-656053 / 06-54294161)

- Bindend Studieadvies (BSA);
- tentamens;

- vorm van onderwijs (bijvoorbeeld afstandsonderwijs);

- studie of stage in het buitenland;
- samenwerkingsovereenkomsten tussen onderwijsinstellingen.

 

Overheid - Jaap IJdema (0118-656037) & Ad Schreijenberg (0118-656094)

-      Noodverordeningen;

-      Handhaving;

-      Termijnen.

 

Veelgestelde juridische vragen... Klik hier