Over AvdW

Procesadministratie

Uw procesadministratie

Het procuraat is per 1 september 2008 afgeschaft, maar Adriaanse van der Weel blijft deze dienstverlening op de oude vertrouwde wijze aanbieden. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor:

  • het tijdig indienen van stukken bij de rechtbank;
  • het onderhouden van het contact met deurwaarders;
  • het bewaken van termijnen en het voeren van correspondentie met de rechtbank en de wederpartijen;
  • het leggen van (scheeps)beslagen;
  • het verwerken van de rol.

Voordelen

Welke voordelen biedt onze dienstverlening?

  1. Ons kantoor is direct naast de rechtbank gesitueerd en daardoor kunnen wij snel actie ondernemen en een beslagrekest indienen.
  2. Wij zijn uw termijnbewakers. De tijdige indiening van processtukken is bij ons gewaarborgd.
  3. Als er vonnis gewezen is, krijgen wij dit op de roldag (elke woensdag om 10.00 uur) binnen en wordt dit nog dezelfde dag aan u verzonden per fax en gewone post. Als de rechtbank het vonnis stuurt, kan dit enkele dagen duren voordat u dit ontvangt.
  4. Onze medewerkers kennen de griffiemedewerkers persoonlijk en beschikken over hun doorkiesnummers, waardoor onze lijnen met de rechtbank zeer kort zijn.

Onze vaste procesadvocaat is mr. C.J. (Jaap) IJdema

 

Tarieven

De tarieven die wij hanteren zijn als volgt: (exclusief btw (betalende zaken) in €)

 

Salaris per categorie 1 2 3
 
Iedere rolverrichting 16,- 19,- 21,-
 
Extra voor vervroegd op de rol brengen van een zaak 19,- 21,- 24,-
 
Enquete, comparitie, descente, pleidooi 51,- 76,- 103,-
 
Minimum bij verstek zonder beslag etc. en niet meer dan 5 aanhoudingen 130,- 196,- 310,-
 
Minimum in andere gevallen 234,- 310,- 392,-
 
Beslag, kort geding, faillisement aanvragen (incl. behandeling ter zitting) en andere rekestprocedures 141,- 168,- 328,-
 
Werkzaamheden die buiten de procesadministratie vallen, zoals het waarnemen van enquetes en comparities Nader overeen te komen, in beginsel het uurtarief van de in te zetten advocaat (stagiaire)

 

De omzetbelasting is in bovengenoemde bedragen niet inbegrepen.

 

In betalende zaken worden kantoorkosten slechts in rekening gebracht voor zover deze de gebruikelijke kantoorkosten te boven gaan. Onder gebruikelijke kantoorkosten worden in ieder geval begrepen: personeelskosten, papier, telefoon, etc. De kosten van bijvoorbeeld uitgebreid kopieerwerk, deurwaarder, etc. vallen hier niet onder en zullen dus in rekening worden gebracht.