Over AvdW

Procesadministratie

WAARNEMEN ZITTINGEN

 

Middelburg ligt voor velen van u niet bepaald naast de deur. Een reis naar Middelburg kan u derhalve veel tijd kosten. Die tijd zult u niet altijd bij uw cliënt in rekening kunnen brengen, vooral niet als het gaat om eenvoudige zittingen.

 

Ons kantoor in Middelburg is pal naast het gerechtsgebouw gevestigd. Het laten waarnemen van zittingen door één van onze advocaten bespaart u c.q. uw cliënt dus kosten.

 

Onze advocaten kunnen zittingen voor u waarnemen. Daarvoor brengen wij de volgende vaste tarieven in rekening (alle prijzen zijn exclusief BTW):

  • behandeling verzoekschrift ex artikel 3:268 lid 2 BW           : € 150,--
  • inhoudelijke behandeling faillissementsrekest                     : € 125,--
  • niet-inhoudelijke behandeling faillissementsrekest             : €   25,--

De waarneming in overige zaken doen wij op basis van een met u nader overeen te komen uurtarief.

 

Wilt u een zitting laten waarnemen of wilt u nadere informatie over de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met Jantien van Hoeve.