Praktijkgebieden

Aanbestedingen

Vanuit onze jarenlange ervaring in de overheidspraktijk richten wij ons eerst en vooral op aanbestedingsrecht voor de overheid. Wij zijn thuis in het geldende (Europese) aanbestedingsrecht en de relevante nationale  wet- en regelgeving, waaronder uiteraard de nieuwe Aanbestedingswet. Onze ervaring is dat het bij (dreigende) conflicten met inschrijvers van groot belang is om objectief en deskundig advies te vragen. Er kan vaak veel meer worden gerepareerd dan u denkt. Beter op dat moment eventuele onvolkomenheden onder ogen zien, dan het laten aankomen op een kort geding.

 

Als het (toch) tot een procedure komt, staan wij u natuurlijk met gedrevenheid terzijde. Wij zijn gewend te opereren binnen de korte termijnen die dan gelden en houden van de dynamiek die dat met zich meebrengt. Onze missie is om samen met u te komen tot een zo optimaal mogelijke besteding van overheidsmiddelen.

 

Zie ook:

 

Onze advocaten
    I. (Ingrid) van der Hoeven Advocaat