Praktijkgebieden

Algemeen bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht is een begrip in juridisch Nederland. Zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven is er met grote regelmaat behoefte aan deskundig en praktisch advies op het gebied van het algemeen bestuursrecht. Het kan dan gaan om advisering over (voorgenomen) besluiten maar ook om optreden als gemachtigde in procedures bij bezwarencommissies, bij de rechtbank (sector bestuursrecht), de Centrale  Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het rechtsgebied is divers en breed. Van Wet openbaarheid van bestuur tot gemeentewet en van Provinciewet tot Waterschapswet. Onze cliënten komen zowel uit de overheid als uit het bedrijfsleven.

 

Zie ook:

Onze advocaten
  mr. U.T. (Rikkert) Hoekstra Advocaat
  mr. C.J. (Jaap) IJdema Advocaat | Partner | Lid dagelijks bestuur
  mr. drs. B.F.Th. (Bas) de Moor Advocaat | Partner
  mr. K. (Kaoutar) Azghay advocaat
  mr. A.A. (Anouk) Broekman-de Feijter Advocaat
  mr. I. (Ingrid) van der Hoeven Advocaat
  mr. N. (Najima) Khan Advocaat
  mr. drs. A. (Ad) Schreijenberg Senior jurist