Praktijkgebieden

Arbitrage

Partijen kunnen vooraf afspreken dat zij bij eventuele geschillen kiezen voor arbitrage in plaats van voor de overheidsrechter. Ook nadat er een geschil is ontstaan, kunnen partijen dit nog met elkaar overeenkomen.

 

De reden dat wordt gekozen voor arbitrage is over het algemeen vanwege de deskundigheid van de arbiters. Zo wordt bij geschillen in de bouw vaak gekozen voor arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, omdat de daarbij aangesloten arbiters veel specifieke kennis van de bouwsector hebben. Een procedure kan dan veelal sneller verlopen dan bij de overheidsrechter. Een ander aspect dat de snelheid kan bevorderen, is dat hoger beroep is uitgesloten (tenzij partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen).

 

Aan arbitrage kleven ook enkele nadelen: zo is arbitrage kostbaar en zijn de arbiters vaak minder juridisch onderlegd dan overheidsrechters. Zeker in complexe juridische zaken kan dit een nadeel zijn.

 

Onze advocaten hebben ruime ervaring met arbitrageprocedures. Zij kunnen u dan ook bijstaan voorafgaand aan en tijdens een arbitrage. Daarnaast treden onze advocaten veelvuldig op in procedures tot tenuitvoerlegging en vernietiging van arbitrale vonnissen. Tevens treden onze specialisten regelmatig zelf als arbiter op.

 

Wanneer u meer wilt weten over arbitrage, neem dan contact met ons op.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    U.T. (Rikkert) Hoekstra Advocaat
    I. (Ingrid) van der Hoeven Advocaat