Praktijkgebieden

Bestuurlijke handhaving

Adriaanse van der Weel beschikt over bijzondere expertise op het gebied van bestuurlijke handhaving en de instrumenten die daarbij worden ingezet. Bestuurlijke handhaving is, in tegenstelling tot strafrechtelijke handhaving, niet gericht op het bestraffen, maar op het voorkomen of ongedaan maken van een overtreding. Om het voorkomen of ongedaan maken van een overtreding te kunnen afdwingen, is een aantal bevoegdheden toegekend aan de overheid. De meest gebruikte bevoegdheden zijn het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.

 

Sinds de rampen van Enschede en Volendam is er steeds meer aandacht voor bestuurlijke handhaving. Een aantal veiligheidsincidenten in de Rotterdamse Botlek en de omvangrijke brand bij een chemiebedrijf in Moerdijk hebben die aandacht alleen maar aangewakkerd.

 

Wij staan overheden bij als adviseur en/of advocaat bij het opleggen van zogenoemde sanctiebesluiten en het invorderen van verbeurde dwangsommen of kosten van bestuursdwang. Ook staan wij bedrijven bij die zich in die besluiten niet kunnen vinden. Daarbij werken wij nauw samen met onze collega’s die in het strafrecht zijn gespecialiseerd, nu de grens tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving steeds vager wordt. Een reguliere inspectie in het kader van het houden van toezicht kan namelijk zomaar omslaan in een strafrechtelijk vooronderzoek als een overtreding wordt geconstateerd die ook strafbaar is gesteld.

 

Wij publiceren regelmatig over bestuurlijke handhaving in vaktijdschriften en op ons veel gelezen blog bestuurlijkehandhaving.blogspot.com. Ook verzorgen wij regelmatig lezingen over dit onderwerp.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    C.J. (Jaap) IJdema Advocaat | Partner
    K. (Kaoutar) Azghay advocaat
    A. (Ad) Schreijenberg Advocaat