Praktijkgebieden

Economisch en Milieustrafrecht

Nederland kent tal van regels om het verkeer in goede banen te leiden, niet alleen ten aanzien van het wegverkeer, maar ook het verkeer op het water, het maatschappelijk en economisch verkeer. Diverse overheidsinstanties zien erop toe of uw bedrijf al die regels naleeft, zowel door middel van reguliere inspecties als via onderzoeken naar aanleiding van een vermoedelijke overtreding. Een (zelf gemeld) incident, een klacht van een werknemer, concurrent, omwonende of een milieugroepering: het kan er zomaar toe leiden dat uw bedrijf onder de loep wordt genomen. U kunt te maken krijgen met de Inspectie SZW, Inspectie IL&T, de Voedsel- en Warenautoriteit, de Regionale Uitvoeringsdienst, de Veiligheidsregio, het Regionaal Milieu Team of de ‘waterpolitie’, om maar eens een paar instanties te noemen.  

 

Wanneer uw bedrijf, u als leidinggevende, of uw werknemers onderwerp zijn van onderzoek, kunnen wij u bijstaan. Wij kunnen u dan informeren over uw rechten en plichten tijdens het onderzoek, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd documenten af te geven, of wanneer de overheid u opdraagt onderzoek te doen naar de oorzaak van een incident. Daarnaast zijn wij regelmatig aanwezig bij interviews of verhoren van getuigen of verdachten. Wij geven ook (preventief) cursussen over de omgang met handhavers, politie en justitie. Zo proberen wij in een vroegtijdig stadium de schade te beperken.

 

In veel zaken is er discussie mogelijk over de reikwijdte van de (veelal ingewikkelde) wetgeving waar u zich aan dient te houden. Niet zelden worden cliënten onderzocht of  vervolgd op basis van een onjuiste uitleg van die regels door de officier van justitie. Als dat zo is, ontdekken wij dat voor u. Een actueel thema is de reikwijdte van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen.

 

Komt het aan op een procedure voor de strafrechter, dan bepleiten wij uw zaak ter zitting. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van verkeers-, milieu-,  economische en maritieme strafzaken.

Onze advocaten
    I.P. (René) de Groot Advocaat | Partner
    K. (Kaoutar) Azghay advocaat