Praktijkgebieden

Fiscaal bestuursrecht

Het fiscaal bestuursrecht speelt een grote rol bij de heffing en invordering van belastingen. Het kan daarbij gaan om rijksbelastingen of lokale belastingen. Bij de heffing en invordering van belastingen kunnen juridische geschillen ontstaan die resulteren in bezwaar- en beroepsprocedures. Daarbij zijn voor de belastingdienst, waterschappen en gemeenten specifieke regels van toepassing. Denk daarbij aan de hoorplicht, de termijn voor de afhandeling van bezwaarschriften en de specifieke procesrechtelijke regels zoals bewijslastverdeling of het indienen van stukken. Daarvoor is specifieke kennis van en ervaring in het fiscaal bestuursrecht noodzakelijk.

 

Wij staan waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden bij in bezwaar- en beroepsprocedures waarbij de belastingaanslag ter discussie staat. Vaak gaat het daarbij om lokale belastingen zoals parkeerbelasting, baatbelasting, precariobelasting en (om) procedures waar de WOZ-waarde ter discussie staat. Onze bijstand gaat echter verder dan enkel het voeren van procedures. Ook voor vragen over verordeningen, beleidsregels of over de inrichting van processen voor de afhandeling van bezwaarschriften kunt u bij ons terecht.

 

Tot slot hebben wij actuele kennis van de problematiek rondom de proceskosten waar veel waterschappen en gemeenten mee te maken krijgen. Ook op dit gebied ondersteunen wij in procedures maar adviseren wij ook over hoe deze procedures juist voorkomen kunnen worden.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    U.T. (Rikkert) Hoekstra Advocaat