Praktijkgebieden

Grondzaken

Is het recht van eigendom verjaard? Is de erfpachtcanon onredelijk hoog? Wordt de koopovereenkomst goed uitgevoerd, d.w.z. conform hetgeen men mocht verwachten? Worden te hoge bijdragen gevraagd voor aanleg van openbare voorzieningen? Is de op grond van het ruimtelijk beleid verlangde vereveningsbijdrage te hoog? Staat de Verordening Ruimte een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling toe?

 

De veelheid van problemen waarvoor overheden, projectontwikkelaars en particulieren zich gesteld zien in relatie tot onroerend goed is groot. In deze problematiek zijn wij goed thuis.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    U.T. (Rikkert) Hoekstra Advocaat