Praktijkgebieden

Mediarecht en onrechtmatige uitlatingen

Wij zijn regelmatig betrokken bij kwesties over onrechtmatige uitlatingen. Het gaat dan vaak om schending van iemands privacy of eer en goede naam tegenover de grondwettelijke vrijheden van een ander, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting. Wij staan u vanuit onze expertise graag terzijde om tot een oplossing te komen. Onze nuchtere kijk van buitenaf helpt om een praktische oplossing te bereiken. Als het nodig is, maken wij een sommatie en als dat niet helpt, wordt er gedagvaard.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    I. (Ingrid) van der Hoeven Advocaat