Praktijkgebieden

Milieurecht

Het milieurecht bevat - kort gezegd - regels ter bescherming van het milieu voor met name de vestiging en werking van bedrijven. Vroeger hadden veel bedrijven een milieuvergunning nodig als zij zich ergens wilden vestigen. Tegenwoordig worden steeds meer activiteiten onder de werking van de algemene regels van het Activiteitenbesluit gebracht, zodat steeds minder bedrijven een (zoals het tegenwoordig heet) omgevingsvergunning nodig hebben. Dat laat onverlet dat er nog steeds veel discussie mogelijk is over de uitleg en de handhaving van de regels van het Activiteitenbesluit.

 

Daarnaast raakt het milieurecht veel andere rechtsgebieden. Zo zijn de grenzen van het milieurecht ook van belang voor de ruimtelijke ordening, kan een bodemverontreiniging tot aansprakelijkheid leiden en kunnen overtredingen van milieurechtelijke normen in sommige gevallen strafrechtelijk worden vervolgd. Daarom zijn de specialisten milieurecht van Adriaanse van der Weel ook thuis op deze andere genoemde rechtsgebieden.

 

Wij adviseren overheden en bedrijven bij het verlenen respectievelijk aanvragen van omgevingsvergunningen en wij staan hen bij in procedures over besluiten die op grond van het milieurecht zijn genomen.

 

Zie ook:

 

Onze advocaten
    C.J. (Jaap) IJdema Advocaat | Partner
    K. (Kaoutar) Azghay advocaat
    A. (Ad) Schreijenberg Advocaat