Praktijkgebieden

Omgevingsrecht

Onder het omgevingsrecht verstaan wij het recht dat van toepassing is op alle activiteiten die van invloed kunnen zijn op onze omgeving. We hebben het dan over de activiteiten waarvoor toestemming (vergunning/ontheffing) moet worden verleend op grond van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en de zogenaamde aangehaakte wetten zoals de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Waterwet.

 

Wij begeleiden bedrijven bij het verkrijgen van deze toestemmingen voor bijvoorbeeld het realiseren van bouwprojecten. Ook staan wij hen bij in procedures over het verlenen of het weigeren van de vereiste toestemmingen.

 

Overheden adviseren wij en helpen wij bij het opstellen van besluiten op het gebied van het omgevingsrecht. Verder staan wij hen terzijde in bestuursrechtelijke procedures tegen de door hen genomen besluiten.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    C.J. (Jaap) IJdema Advocaat | Partner
    K. (Kaoutar) Azghay advocaat
    A. (Ad) Schreijenberg Advocaat