Praktijkgebieden

Onderwijsrecht

Onderwijsrecht kent vele facetten. Van geschillen tussen schoolleiding en ouders/leerlingen tot discussies tussen een school en andere instanties (gemeente, ministerie van OCW, Inspectie) en geschillen tussen een school en een personeelslid. Dit geschil kan gaan over een arbeidsrelatie, huisvesting, bekostiging, de veiligheid op school of passend onderwijs.

 

Wij staan zowel scholen bij als personeelsleden en ouders in hun geschil met een school. Wij adviseren en bieden ondersteuning bij het oplossen van het probleem. Wij treden op als vertegenwoordiger in correspondentie en bij onderhandelingen. Desnoods voeren wij een procedure. Het doel is uiteraard het oplossen van het probleem op een voor de cliënt zo gunstig mogelijke wijze.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    B.F.Th. (Bas) de Moor Advocaat | Partner