Praktijkgebieden

Onteigening(en)

Overheden kunnen voor de realisering van een bepaald plan tot onteigening over gaan. Het kan gaan om bijvoorbeeld een bestemmingsplan, maar ook om een plan gebaseerd op de Waterwet ten behoeve van kustversterking. De Kroon beslist bij Koninklijk Besluit of de onteigening wordt toegestaan: deze moet wel noodzakelijk zijn! Heeft de overheid wel genoeg geprobeerd de grond minnelijk te verwerven? Wordt er niet te veel onteigend? Kan het plan niet door de burger zelf worden gerealiseerd? Wordt het plan wel gerealiseerd op afzienbare termijn?

 

Na dit administratieve deel kan de overheid vorderen dat de rechter onteigening zal uitspreken. Daarbij moet een schadeloosstelling worden toegekend. Ook worden vergoed de advocaat- en deskundigenkosten van de wederpartij. Deze mag zich op kosten van de overheid tegen de onteigening verzetten: dat is immers een inbreuk op het grondrecht ‘eigendom’! Bij de schadeloosstelling gaat het om bijvoorbeeld de vraag wat de gebruiks- en de verwachtingswaarde van de grond was? Wat is de waardevermindering van hetgeen overblijft? Is er omrijschade? Voor de bepaling van de waarde van hetgeen wordt onteigend, moet worden weggedacht het plan ten behoeve waarvan wordt onteigend.

 

Het onteigenen van grond is zowel in de administratieve als de gerechtelijke fase een bezigheid die gepaard gaat met veel formaliteiten: als het formeel niet in orde is, wordt er niet onteigend! Voor overheden gaat het hier om een werk dat met precisie wordt uitgevoerd; voor eigenaren kan het van belang zijn om op alle formele slakken zout te leggen: van afstel komt mogelijk uitstel!

 

Zie ook:

Onze advocaten
    C.J. (Jaap) IJdema Advocaat | Partner
    U.T. (Rikkert) Hoekstra Advocaat
    I. (Ingrid) van der Hoeven Advocaat