Praktijkgebieden

Openbaarheid van bestuur

Een burger heeft recht op overheidsinformatie, dat wil zeggen informatie die bij de overheid aanwezig is en gaat over bestuurlijke aangelegenheden. De wens van een burger om deze overheidsinformatie te ontvangen kan botsen met andere belangen, bijvoorbeeld die van personen en bedrijven op wie deze informatie betrekking heeft. Wij adviseren overheden over het te nemen besluit en vertegenwoordigen hen in procedures die hierover worden gevoerd. Een actueel verschijnsel in dit verband is de problematiek van de zogenaamde veelschrijvers. Ook hiermee hebben wij ervaring.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    B.F.Th. (Bas) de Moor Advocaat | Partner
    K. (Kaoutar) Azghay advocaat
    A. (Ad) Schreijenberg Advocaat