Praktijkgebieden

Planschade en nadeelcompensatie

Een nieuw bestemmingsplan kan de gebruiks- of bouwmogelijkheden op een bepaald perceel onroerend goed beperken: de overheid moet in beginsel opdraaien voor een dergelijke in het algemeen belang gestelde beperking. Andersom is het mogelijk dat een bepaalde ontwikkeling op een naastgelegen perceel ongunstig uitwerkt voor de waarde van een naastgelegen perceel: ook dan moet de overheid de planschade vergoeden. Indien en voorzover een ontwikkelaar bij een bepaalde, voor anderen schadelijke ontwikkeling belang heeft, mag de overheid met een ontwikkelaar in een contract afspreken dat deze de planschade voor zijn rekening moet nemen.

 

In zijn algemeenheid moeten overheden financieel opdraaien voor kwalijke gevolgen van maatregelen die bepaalde burgers in vergelijking tot andere burgers onevenredig zwaar treffen. Wanneer is er onevenredigheid? Of is een bepaalde ontwikkeling een normaal maatschappelijk risico? Een goede en veilige kustverdediging is een normale maatschappelijke ontwikkeling, zodat de waardedaling van 10% van appartementen op de eerste verdieping van een woongebouw vlakbij de duinen, niet door de overheid behoeft te worden vergoed. Peildatum voor de voorzienbaarheid van een bepaalde ontwikkeling, is de dag van aankoop. Is de schade goed en deskundig getaxeerd?

 

Wij adviseren aan en procederen voor eigenaren, ontwikkelaars en overheden over deze problematiek. Zoals altijd verrijkt het onze deskundigheid soms te staan aan de zijde van de overheid, en soms aan de zijde van eigenaren en ontwikkelaars.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    C.J. (Jaap) IJdema Advocaat | Partner
    K. (Kaoutar) Azghay advocaat
    U.T. (Rikkert) Hoekstra Advocaat
    I. (Ingrid) van der Hoeven Advocaat
    A. (Ad) Schreijenberg Advocaat