Praktijkgebieden

Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking (PPS) betreft allerlei vormen van samenwerking tussen de overheid en marktpartijen. Zo kan het gaan om een intentieovereenkomst om tot een bepaald project te komen, maar ook om verdergaande samenwerkingsvormen in zogenaamde geïntegreerde contracten. In elk geval gaat het bij publiek-private samenwerking om een co-productie tussen de overheid en het bedrijfsleven, die als volwaardige partners samenwerken. Het doel is dat ieder die taken op zich neemt die ze het best kan uitvoeren en die risico’s draagt die ze het best kunnen beheersen. De vlag PPS dekt vele ladingen. Zo kan het gaan om een light-variant als DBM (Design-Build en Maintain) of een vergaande vorm van samenwerking als DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate).

 

Wij staan zowel de overheidsopdrachtgever als het bedrijfsleven terzijde en treden ook met enige regelmaat op als voorzitter of secretaris van een stuurgroep.

 

Zie ook:

 

Onze advocaten
    C.J. (Jaap) IJdema Advocaat | Partner
    U.T. (Rikkert) Hoekstra Advocaat
    I. (Ingrid) van der Hoeven Advocaat