Praktijkgebieden

Ruimtelijke ordening

Nederland hecht aan een goede ruimtelijke ordening. Door middel van onder andere structuurvisies, bestemmingsplannen, inpassingsplannen en beheersverordeningen wordt het gebruik van onze ruimte gereguleerd. Adriaanse van der Weel is thuis in alle juridische aspecten die direct of indirect met ruimtelijke ordening te maken hebben.

 

Het ruimtelijk ordeningsrecht is voortdurend in beweging. De huidige Wet op de ruimtelijke ordening is in 2008 in werking getreden. In 2010 volgde de Crisis- en Herstelwet. Deze wet moet het mogelijk maken om bepaalde projecten sneller en eenvoudiger te realiseren. In het zelfde jaar is ook de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. Het doel van deze wet is om het proces van vergunningverlening te vereenvoudigen. Op dit moment wordt gewerkt aan de Omgevingswet, die onder andere de hierboven genoemde wetten weer moet vervangen.

 

Wij adviseren overheden en bedrijven bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Ook staan wij hen bij in procedures die over ruimtelijke plannen worden gevoerd.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    C.J. (Jaap) IJdema Advocaat | Partner
    K. (Kaoutar) Azghay advocaat
    U.T. (Rikkert) Hoekstra Advocaat
    A. (Ad) Schreijenberg Advocaat