Praktijkgebieden

Subsidies

Het verlenen van subsidies behoort tot één van de belangrijkste instrumenten voor een overheid om beleid mee te voeren. Tegelijkertijd vormt de subsidie voor de ontvanger ervan vaak een belangrijke bron van inkomsten. In de meeste gevallen verlopen subsidietrajecten zonder problemen, maar dergelijke problemen kunnen wel ontstaan bij bijvoorbeeld wijzigingen in het beleid, geschillen over de verantwoording van de subsidie en bijzondere situaties zoals surséance van betaling of faillissement van de subsidieontvanger. In al deze gevallen zijn wij onze cliënten, niet alleen overheden maar ook subsidieontvangers, graag van dienst.

Onze advocaten
    B.F.Th. (Bas) de Moor Advocaat | Partner
    A. (Ad) Schreijenberg Advocaat