Praktijkgebieden

Alimentatie

Behoefte en draagkracht

Op weinig punten van de scheidingsprocedure lopen de belangen van de ex-partners zo uiteen als bij het vaststellen van de alimentatieverplichting. De alimentatieplichtige heeft er belang bij om een zo laag mogelijk bedrag te moeten betalen, terwijl de alimentatiegerechtigde belang heeft bij een zo hoog mogelijk bedrag. De omvang van de alimentatieverplichting wordt aan de ene kant bepaald door de behoefte (van het kind, van de ex-partner) en aan de andere kant door de draagkracht van de alimentatieplichtige.

 

Of er alimentatie verschuldigd is, en zo ja, welk bedrag, is dus afhankelijk van vele factoren, waarop partijen grotendeels ook zelf invloed hebben. Bovendien kunnen die factoren ook op enig moment wijzigen. Wat een goede regeling lijkt op het moment van scheiden, kan een jaar later al onrechtvaardig zijn.

 

Mochten er op enig moment voor de alimentatie relevante factoren wijzigen, waardoor de oorspronkelijk vastgestelde alimentatie niet meer redelijk is,  dan is het indienen van een wijzigingsverzoek wellicht het overwegen waard. Niet iedere wijziging rechtvaardigt echter een wijziging van de alimentatie, zodat een goed advies op dit punt essentieel is.

Onze advocaten
    G.W.J. (Guido) van Dijke Advocaat | Partner
    E. (Esther) Poppe Advocaat