Praktijkgebieden

Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht is het arbeidsrecht van de overheid. De rechtspositie van ambtenaren is per overheidssector (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, enz.) geregeld in arbeidsvoorwaardenregelingen. Ambtenaren worden aangesteld of benoemd door een bestuursorgaan en hun arbeidsrelatie tot hun werkgever wordt beheerst door het bestuursrecht. Dit betekent dat bij ontslag niet de kantonrechter maar de bestuursrechter bevoegd is. Overigens ontwikkelt het ambtenarenrecht zich al jaren in de richting van het ‘gewone’ arbeidsrecht en hebben arbeids- en ambtenarenrecht ook gezamenlijke raakvlakken met bijvoorbeeld het sociale zekerheidsrecht en het pensioenrecht. Arbeids- en ambtenarenrecht worden beide door ons aangeboden.

 

Wij staan overheden en instellingen bij als adviseur en/of advocaat bij het oplossen van personele problemen en bieden ondersteuning bij organisatieontwikkelingen. Ook staan wij ambtenaren bij als hun rechtspositie onder druk staat of zij om een andere reden bijstand willen. Onze bijstand bestaat uit advisering en vertegenwoordiging in en buiten rechte. Ook ondersteunen wij bij het opstellen van stukken en zijn wij beschikbaar voor een rol van ‘sparring partner’. Het doel is altijd om een voor de cliënt optimaal resultaat te bereiken.

Onze advocaten
    B.F.Th. (Bas) de Moor Advocaat | Partner