Praktijkgebieden

Arbeidsrecht

Weinig relaties zijn zo gecompliceerd als die tussen werkgever en werknemer. Op de werkvloer en bij veel gezinnen thuis zijn arbeidsrechtelijke kwesties - en dan met name (dreigende) ontslagen - dan ook regelmatig het gesprek van de dag.

 

Dreigt een dergelijk scenario ook voor u? Dan hebt u ongetwijfeld de nodige vragen. Welke rechten hebt u (bijvoorbeeld)? En welke plichten? Hoe ziet uw toekomst eruit? Wordt u financieel getroffen door het ontslag? Komt u in aanmerking voor een uitkering? Welke zaken moeten op korte termijn worden geregeld?

 

Allemaal vragen die tot op heden nog niet zijn beantwoord, of alleen door een bezorgde collega, een familielid dat rechten heeft gestudeerd of telefonisch door een aanspreekpunt van de vakbond die opkomt voor de collectieve belangen.

 

Uit ervaring weten wij dat u op zo’n moment meer dan ooit behoefte hebt aan een persoonlijk en deskundig advies. Adriaanse van der Weel kan u hiermee van dienst zijn. Wij zijn verreweg het grootste advocatenkantoor van Zeeland en meerdere advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van ontslagzaken. Zo staan wij met grote regelmaat zowel werkgevers als werknemers bij in kwesties als een ontslag op staande voet, een ontslagaanvraag bij UWV WERKbedrijf of een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

 

Ook bij discussies over reorganisaties, beëindigingsovereenkomsten en (dreigende) arbeidsconflicten is het verstandig vooraf juridisch advies in te winnen. Zo kunt u wellicht voorkomen dat u uw baan kwijtraakt of dat u iets tekent waarvan u later spijt krijgt.

 

Wet Werk en Zekerheid

Op arbeidsrechtelijk gebied is vanaf 2015 het nodige veranderd in verband met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze wet heeft ten doel het ontslagrecht eenvoudiger te maken, de vergoedingen bij ontslag te beperken, flexwerkers te beschermen en de Werkloosheidswet een meer activerend karakter te geven.

 

Wat betekent dit voor u? Onder andere de wettelijke bepalingen met betrekking tot de proeftijd, het concurrentiebeding en de ketenregeling zijn ingrijpend gewijzigd en als werknemer hebt u vanaf 1 juli 2015 in veel gevallen recht op de zogenaamde transitievergoeding.

 

Als u hierover meer wilt weten, neem dan contact op met één van de onderstaande arbeidsrechtadvocaten in Middelburg, Terneuzen of Rotterdam. U kunt uiteraard ook bij hen terecht voor een kort advies over uw salaris, vakantiegeld of pensioen.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    mr. N.H. (Nicolaas) van Everdingen Advocaat | Partner
    mr. V. (Verena) Jongepier Advocaat | Partner | Lid dagelijks bestuur
    mr. D.N.C. (Daniël) Doolaege Advocaat
    mr. A.J. (Hanneke) de Danschutter Advocaat