Praktijkgebieden

Contracten en algemene voorwaarden

Afspraken op een verstandige en ondubbelzinnige manier vastleggen, is werk voor specialisten. Een fout of onvolkomenheid kan immers grote, financiële gevolgen hebben. Bij Adriaanse van der Weel vindt u gespecialiseerde advocaten op het gebied van contracten en algemene voorwaarden. Wij hebben oog voor uw belangen en die van uw partner en weten dat de meeste problemen ontstaan rond die kwesties die niet goed zijn afgesproken. Daarom kijken we graag samen met u naar wat u exact beoogt.

 

Contracten zijn er in alle soorten en maten; van eenvoudige modellen die zo van internet kunnen worden gehaald tot dichtgetimmerde overeenkomsten waar geen speld tussen valt te krijgen. Hieronder een greep uit de verschillende niet-alledaagse contracten waar wij in onze praktijk regelmatig over adviseren en/of procederen:

 • aandeelhoudersovereenkomst;
 • geheimhoudingsovereenkomst;
 • intentieovereenkomst;
 • koopovereenkomst (o.a. aandelen, activa/passiva etc.);
 • licentieovereenkomst;
 • managementovereenkomst;
 • samenwerkingsovereenkomst;
 • overeenkomst van geldlening;
 • overeenkomst van opdracht.

Wij maken onze contracten op maat; uw maat. Daarbij houden wij rekening met uw wensen en de manier waarop wetgever en rechter met contractafspraken omgaan. Wij hebben het vermogen om complexe juridische kwesties praktisch te benaderen en staan voor u klaar, ook als u onverhoopt uw standpunt bij een rechter dient te beargumenteren.

 

Wanprestatie

Een procedure bij de rechter kan gaan over de uitleg van een bepaald contract, maar ook over een partij die tekortschiet in zijn verplichtingen die op grond van een contract op hem rusten. Dit wordt ook wel wanprestatie genoemd. Wij kunnen namens de gedupeerde partij nakoming van de overeenkomst vorderen en/of vergoeding van alle schade die wordt geleden. Een andere mogelijkheid is de overeenkomst te ontbinden, eveneens in combinatie met een vordering tot schadevergoeding. Is er een spoedeisend belang, bijvoorbeeld omdat u zonder nakoming door de wederpartij voor grote problemen komt te staan? Wij kunnen (op straffe van een dwangsom) in een kort geding snel resultaat bereiken.

 

Algemene voorwaarden

Voor wat betreft algemene voorwaarden geldt dat vrijwel iedere ondernemer hiermee te maken krijgt. Het doel van dergelijke voorwaarden is uw risico te beperken door klanten vooraf te laten weten onder welke voorwaarden u verkoopt, inkoopt en betaalt. Helaas wordt het belang ervan vaak onderschat. Totdat het misgaat...

 

Wij adviseren u bij het zo scherp mogelijk formuleren van de voorwaarden en behoeden u voor juridische onvolkomenheden. Maar we gaan verder dan het opstellen alleen. Ook de wijze waarop u de algemene voorwaarden hanteert verdient de aandacht. Want wist u dat deze voorwaarden regelmatig buiten toepassing worden gelaten omdat ze niet overeengekomen blijken te zijn of verkeerd 'ter hand' zijn gesteld?

 

Wilt u meer weten over het opstellen, screenen en gebruik van contracten en algemene voorwaarden? Neem dan contact op met:

Onze advocaten
  D.N.C. (Daniël) Doolaege Advocaat | Partner
  A.J. (Hanneke) de Danschutter Advocaat
  M. (Marlies) Oprel Advocaat
  C. (Charles) Gelijn Advocaat